נשמח לענות על כל שאלה

קיר תורמים
מרכז אזורי לקשיש ע"ש ששון ורחל סופר הוקם בשנת 1978 כמרכז אזורי לקשישים ביזמת אש"ל וקרן היסוד וגיוס תרומות מהגופים הבאים:
משפחת סופר
ועידת התביעות
המוסד לביטוח לאומי
קרן היסוד