נשמח לענות על כל שאלה

נשמח לענות על כל שאלה

קיר תורמים

מרכז אזורי לקשיש ע"ש ששון ורחל סופר הוקם בשנת 1978 כמרכז אזורי לקשישים ביזמת אש"ל וקרן היסוד וגיוס תרומות מהגופים הבאים:

קרן היסוד

קרן היסוד

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי

ועידת התביעות

ועידת התביעות

משפחת סופר

משפחת סופר